Polski English

Aktualności

Sprzedaż trzech nieruchomości komercyjnych


Zespół SKJ w składzie Agnieszka Kuźma, Anna Jeleń oraz Katarzyna Boryń z sukcesem zorganizował sprzedaż trzech nieruchomości komercyjnych w trybie nieograniczonego ustnego przetargu publicznego. Wszystkie nieruchomości znalazły swoich nabywców. Tryb sprzedaży w trybie licytacji umożliwia otrzymanie ceny wyższej niż w standardowej sprzedaży. CZYTAJ DALEJ »

PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZGIERZU


Invest 700 sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 339/2 o pow. 2944 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00092801/4. CZYTAJ DALEJ »

PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MYŚLIBORZU


PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W  MYŚLIBORZU CZYTAJ DALEJ »

PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ CENTRUM HANDLOWEGO BASZTA W RADOMSKU


PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ CENTRUM HANDLOWEGO BASZTA W RADOMSKU CZYTAJ DALEJ »

Informacja o cenie wywoławczej w ewentualnym drugim Przetargu


Informacja o cenie wywoławczej w ewentualnym drugim Przetargu CZYTAJ DALEJ »

Informacja o minimalnej wysokości postąpienia


W związku z zainteresowaniem przetargami ustnymi nieograniczonymi na sprzedaż nieruchomości spółki Invest 700 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Projekt 2010 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, informujemy o zmianie minimalnej wysokości postąpienia w przetargach, które odbędą się w dniu 25 września 2019 roku. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej danej nieruchomości netto. CZYTAJ DALEJ »

Dodatkowy termin na przeglądanie dokumentacji


INFORMACJA O DODATKOWYM TERMINIE UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ NIERUCHOMOŚCI   CZYTAJ DALEJ »

PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MYŚLIBORZU


PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MYŚLIBORZU CZYTAJ DALEJ »