Polski English
Wojciech Szybkowski
RADCA PRAWNY • PARTNER

Wojciech Szybkowski jest radcą prawnym i wspólnikiem w SKJB Szybkowski Kuźma Jeleń.

Wojciech pomaga klientom rozwijać biznes poprzez inwestowanie w różne typy nieruchomości komercyjnych takich jak budynki biurowe, centra handlowe, hotele i centra logistyczne. Wojciech jest zaufanym doradcą szeregu międzynarodowych inwestorów, deweloperów, kredytodawców i najemców. Wojciech doradza w zakresie pragmatycznych, zorientowanych na rezultaty i wykonalnych strategii prawnych i rozwiązań w zakresie budowy, nabywania, komercjalizacji, operacji i zbywania nieruchomości komercyjnych.

Wojciech doradza spółkom z sektora przemysłowego i handlowego w rozwijaniu ich biznesu poprzez budowę nowych zakładów przemysłowych i centrów dystrybucyjnych.

Wojciech doradza deweloperom i operatorom z sektora hoteli i rekreacji w transakcjach takich jak połączenia i nabycia, finansowanie, umowy dzierżawy, umowy franszyzy i umowy o zarządzanie.

Wojciech doradza także klientom w transakcjach fuzji i przejęć oraz joint venture.

Wojciech mieszka w Warszawie z żoną Elizą i córką Marią. Wojciech jest członkiem Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF.

Przed założeniem SKJB, Wojciech praktykował prawo w CMS Cameron McKenna, White & Case, DZP (wówczas należącej do Andersen Legal), Wierzbowski & Szubielska (wówczas należącej do Landwell – PricewaterhouseCoopers) i Deloitte & Touche.

Wybrane doświadczenia:

Nieruchomości

 • Dział inwestycji w nieruchomości wiodącej światowej instytucji finansowej – nabycie Andersia Tower, kompleksu biurowo-hotelowego w Poznaniu.
 • Dział inwestycji w nieruchomości wiodącej światowej instytucji finansowej – nabycie Deloitte House, budynku biurowego w Warszawie.
 • Dział inwestycji w nieruchomości wiodącej światowej instytucji finansowej – nabycie Forum Gliwice, centrum handlowego w Gliwicach.
 • Dział inwestycji w nieruchomości wiodącej światowej instytucji finansowej – nabycie International Business Center, wiodącego kompleksu biurowego w Warszawie.
 • Światowy leader sektora e-commerce – najem, zbycie i najem zwrotny szeregu wielkopowierzchniowych centrów logistycznych w Polsce.
 • Wiodący europejski deweloper – szereg projektów mieszkaniowych w Polsce.
 • Wiodący światowy manager inwestycyjny – nabycie Focus, budynku biurowego w Warszawie.
 • Wiodący światowy manager inwestycyjny – nabycie Green Corner i Nordea House, kompleksu biurowego w Warszawie.
 • Wiodący światowy manager inwestycyjny – nabycie Grunwaldzki Center, budynku biurowego we Wrocławiu.
 • Wiodący światowy manager inwestycyjny – nabycie portfela Fashion House Outlet, centrów handlowych w Gdańsku, Piasecznie i Sosnowcu.
 • Wiodący światowy manager inwestycyjny – nabycie Rondo 1, budynku biurowego w Warszawie.

Budowa zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucyjnych / inwestycje typu greenfield

 • Międzynarodowy dostawca rozwiązań higienicznych w siedzibą w Niemczech – budowa zakładu przemysłowego w Polsce.
 • Międzynarodowy wytwórca produktów przemysłu drzewnego – budowa zakładu produkcyjnego w Polsce.
 • Światowy leader sektora e-commerce – budowa szeregu wielkopowierzchniowych centrów logistycznych w Polsce.
 • Wiodący światowy konglomerat przemysłowo-finansowy – budowa zakładu produkcyjnego w Polsce.
 • Wiodący światowy wytwórca sprzętu lotniczego i transportowego – rozbudowa zakładu produkcyjnego w Polsce.

Hotele i rekreacja

 • Czołowy polski klub piłki nożnej – długoterminowa dzierżawa stadionu piłkarskiego.
 • Dział inwestycji w nieruchomości wiodącej światowej instytucji finansowej – nabycie hotelu Andersia w Poznaniu.
 • Europejska spółka ubezpieczeniowa – zbycie hotelu Sheraton Grand w Krakowie.
 • Międzynarodowa spółka sektora restauracyjnego – nabycie biznesu restauracyjnego w Polsce.
 • Wiodąca międzynarodowa instytucja finansowa – inwestycja joint venture w portfel hoteli w Polsce.
 • Wiodący międzynarodowy operator hotelowy – umowy franszyzy dla hoteli w Bułgarii i Polsce.
 • Wiodący światowy manager inwestycyjny – nabycie i dzierżawa hotelu Sheraton Grand w Krakowie.

Fuzje i przejęcia oraz wspólne przedsięwzięcia

 • Europejski producent łodzi i jachtów – nabycie polskiego producenta łodzi i jachtów.
 • Europejska spółka sektora spożywczego – zbycie spółki sektora spożywczego w Polsce.
 • Światowa firma inwestycyjna – joint venture w odniesieniu do projektu mieszkaniowego w Polsce.
 • Światowa instytucja finansowa – joint venture w odniesieniu do projektu mieszkaniowego w Polsce.
 • Światowy leader sektora telekomunikacji – nabycie wiodącej polskiej spółki telekomunikacyjnej.
 • Wiodąca polska spółka z sektora nieruchomości – joint venture w odniesieniu do centrum handlowego w Polsce.
 • Wiodący europejski deweloper nieruchomościowy – inwestycja joint venture dotycząca centrum handlowego w Polsce.
 • Wiodący europejski deweloper nieruchomościowy – inwestycja joint venture dotycząca projektów mieszkaniowych w Polsce.

Wykształcenie

University of London, International Programmes (program międzykolegialny: University College London i Queen Mary), LL.M. – Prawo w Biznesie Międzynarodowym

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Magister Prawa

Członkostwo:

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Agnieszka Kuźma
ADWOKAT • PARTNER

Agnieszka jest adwokatem i partnerem w kancelarii SKJB. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i budownictwa, prawie administracyjnym i handlowym. Doradza polskim i międzynarodowym firmom działającym w sektorze nieruchomości. Agnieszka doradza we wszelkiego rodzaju transakcjach związanych z nieruchomościami, w tym przy przejęciach (share deal i asset deal), zbyciu, sprzedaży i leasingu oraz przedsięwzięciach JV.

Świadczy usługi prawne w zakresie komercjalizacji projektów i reprezentuje inwestorów w pozyskiwaniu finansowania i refinansowania projektów nieruchomościowych. Agnieszka doradza Klientom w trakcie procesów budowlanych i inwestycyjnych, a także jest autorem specjalistycznych opinii prawnych dotyczących procedur budowlanych oraz innych zagadnień z zakresu prawa cywilnego i prawa nieruchomości.

Agnieszka jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również Centrum Studiów Amerykańskich prowadzonych przez Uniwersytet Floryda.

Agnieszka biegle posługuje się językiem angielskim.

Wybrane doświadczenia:

 • Światowy lider e-commerce – doradztwo w zakresie budowy i najmu szeregu wielkopowierzchniowych centrów logistycznych w Polsce.
 • Lider w branży przemysłu drzewnego – kompleksowe doradztwo w procesie planowania i budowy zakładu produkcyjnego w Polsce.
 • Jeden z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych – doradztwo prawne przy projektowaniu, wyborze generalnego wykonawcy oraz budowie nowoczesnego biurowca w Warszawie.
 • Wiodący światowy manager inwestycyjny – doradztwo w zakresie nabycia Rondo 1, wiodącego kompleksu biurowego w Warszawie.
 • Wiodący światowy manager inwestycyjny – doradztwo w zakresie nabycia Green Corner i Nordea House, kompleksu biurowego w Warszawie.
 • Dział inwestycji w nieruchomości wiodącej światowej instytucji finansowej – doradztwo w zakresie nabycia International Business Center, kompleksu biurowego w Warszawie.
 • Wiodący światowy manager aktywów – doradztwo w zakresie transakcji nabycia typu forward purchase w odniesieniu do Turawa Park, centrum handlowego w Opolu.
 • Wiodący światowy manager inwestycyjny – doradztwo w zakresie nabycia portfela centrów handlowych Fashion House Outlet w Piasecznie, Gdańsku i Sosnowcu.
 • Prywatny klient – doradztwo w zakresie nabycia szeregu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.
 • Wielu Klientów – reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych, w tym w zakresie tzw. roszczeń reprywatyzacyjnych.
Anna Jeleń
ADWOKAT • PARTNER

Anna jest adwokatem i partnerem w kancelarii SKJB. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie nieruchomości oraz prawie gospodarczym. Obsługuje klientów z sektora nieruchomości, w szczególności w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości i sporządzania raportów due diligence, nabycia i sprzedaży nieruchomości i przedsiębiorstw, transakcji typu joint venture, finansowania projektów inwestycyjnych, negocjowania umów najmu (w tym umów built-to-suit), umów o roboty budowlane, a także reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów ukończyła również Szkołę Prawa Amerykańskiego oraz International Business and Trade Summer Law Programme, prowadzone we współpracy Catholic University of America i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 2008-2017 Anna była członkiem Departamentu Nieruchomości i Budownictwa CMS Cameron McKenna, zaś w latach 2007-2008 pracowała w Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Anna jest dwukrotną stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest także autorką szeregu publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz współautorką „Leksykonu nieruchomości”, wydanego nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Wybrane doświadczenia:

 • Dział nieruchomościowy wiodącej światowej instytucji finansowej – doradztwo w zakresie nabycia International Business Center, kompleksu biurowego w Warszawie.
 • Dwóch wiodących światowych ubezpieczycieli – doradztwo w zakresie ubezpieczenia warranty and indemnity w odniesieniu do licznych akwizycji nieruchomości komercyjnych, zarówno w ramach transakcji portfelowych, jak i dotyczących pojedynczych aktywów.
 • Międzynarodowy dostawca rozwiązań higienicznych w siedzibą w Niemczech – doradztwo w zakresie budowy zakładu przemysłowego w Polsce.
 • Światowy lider rozwiązań elektrycznych – doradztwo w zakresie budowy fabryki w Polsce.
 • Wiodący europejski deweloper – doradztwo w zakresie joint venture z innym europejskim deweloperem w odniesieniu do NoVa Park, centrum handlowego w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Wiodący europejski deweloper – doradztwo w zakresie joint venture z polskim deweloperem w odniesieniu do kilku projektów mieszkaniowych.
 • Wiodący światowy manager inwestycyjny – doradztwo w zakresie nabycia portfela centrów handlowych Fashion House Outlet w Piasecznie, Gdańsku i Sosnowcu.
 • Wiodący światowy manager inwestycyjny – doradztwo w zakresie nabycia Focus, budynku biurowego w Warszawie.
 • Wiodący światowy manager inwestycyjny – doradztwo w zakresie nabycia Grunwaldzki Center, budynku biurowego we Wrocławiu.
 • Wiodący światowy wytwórca sprzętu lotniczego i transportowego – doradztwo w zakresie rozbudowy fabryki w Polsce.
Anna Brzoza-Ostrowska
RADCA PRAWNY • PARTNER

Anna Brzoza-Ostrowska jest radcą prawnym i wspólnikiem w kancelarii SKJB. 

Anna posiada ponad 19-letnie doświadczenie na polskim rynku i specjalizuje się w transakcjach nieruchomości komercyjnych, najmu komercyjnego, zagadnieniach prawnych związanych z zarządzaniem aktywami nieruchomościowymi oraz procesach inwestycyjnych, w szczególności dotyczących powierzchni magazynowych i biurowych. Anna reprezentuje fundusze działające w sektorze nieruchomości, wiodących deweloperów na rynku magazynowym oraz inwestorów w zakresie nabywania, sprzedaży i wynajmu nieruchomości komercyjnych oraz realizacji projektów deweloperskich. Przed dołączeniem do SKJB w 2021 roku, Anna Brzoza-Ostrowska była partnerem w departamencie nieruchomości renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej. 

Krzysztof Malik
ADWOKAT • PARTNER

Krzysztof jest adwokatem i partnerem w SKJB. Krzysztof specjalizuje się w świadczeniu doradztwa prawnego w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych w szczególności w zakresie transgranicznych transferów danych osobowych oraz implementacji RODO. Doradza klientom w zakresie zbiorowego oraz indywidulanego prawa pracy w Unii Europejskiej. Posiada szerokie doświadczenie w prawnych aspektach planowania oraz wdrażania struktur organizacyjnych w nowo powstałych spółkach jak również restrukturyzacji istniejących podmiotów, w tym monitorowanych zwolnieniach grupowych oraz outsourcingu pracowników. Doradza klientom w wszystkich aspektach związanych z procesem zatrudniania, zmiany oraz rozwiązywania umów o pracę w stosunku do kluczowych pracowników w tym w szczególności w zakresie zakazu konkurencji, poufności oraz systemów motywacyjnych.

Krzysztof wspiera także klientów SKJB w zagadnieniach dotyczących ochrony konkurencji oraz w toku postępowań przed UOKIK.

Jako doświadczony negocjator, wspiera klientów w relacjach z związkami zawodowymi oraz innymi przedstawicielami pracowników. Krzysztof jest także ekspertem w zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządu spółek za łamanie zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

Krzysztof jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem publikacji dotyczących m.in. przetwarzania danych biometrycznych pracowników oraz prelegentem w licznych seminariach i konferencji organizowanych dla klientów w Polsce oraz zagranicą. Krzysztof biegle posługuje się językiem angielskim.

Wybrane doświadczenie:

 • Wiodący globalny koncern farmaceutyczny – doradztwo w zakresie polskich aspektów globalnego przejęcia linii biznesowej w 18 krajach wraz z transferem pracowników, negocjacje z związkami zawodowymi, tworzenie nowych struktur organizacyjnych w Polsce;
 • Wiodąca firma ubezpieczeniowa w Polsce – doradztwo w zakresie: reorganizacji oraz implementacji nowej struktury organizacyjnej; rozwiązanie umów o pracę z kadrą menadżerską; zaplanowanie oraz prawne zabezpieczenie połączenia dwóch firm ubezpieczeniowych oraz outsourcing pracowników;
 • Kluczowy związek zawodowy w największej Polskiej firmie zajmującej się transportem lotniczym – doradztwo w zakresie legalności akcji protestacyjnej oraz strajku; reprezentowanie związku zawodowego w dwóch sporach zbiorowych dotyczących wprowadzenia nowych zasada wynagradzania oraz głębokich zmian w organizacji warunków pracy; reprezentowanie członków zarządu związku zawodowego przed sądem;
 • Jedna z największych japońskich korporacji – doradztwo w zakresie przejęcia polskiej firmy działającej w sektorze FMCG; zatrudnienie kadry menadżerskiej oraz pracowników odpowiedzialnych za proces produkcji;
 • Wiodącą firma w sektorze FMCG – doradztwo w zakresie dyscyplinarnego zwolnienia przedstawiciela wysokiej kadry menadżerskiej w związku z czynem nieuczciwej konkurencji, złamaniem tajemnicy przedsiębiorstwa oraz działaniem na szkodę spółki z uwagi na transfer poufnych informacji do konkurencji;
 • Wiodąca firma telekomunikacyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jej spółki zależne – doradztwo w zakresie zatrudnienia i zwalniania członków zarządu oraz prowadzenie sporu zbiorowego z związkiem zawodowym w zakresie warunków pracy i płacy;
 • Wiodąca europejska firma zajmująca się transportem kolejowym oraz autokarowym – doradztwo w zakresie rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu, oraz zatrudnieniem kluczowych pracowników;
 • Jedna z największych międzynarodowych firm consultingowych w branży budowlanej – doradztwo prawne w zakresie zatrudnienia menadżerów oraz rozwiązywania kontraktów menadżerskich;
 • Lider europejskiego rynku motoryzacyjnego w zakresie naprawy i konserwacji samochodów – doradztwo prawne w zakresie transgranicznego transferu menadżerów, negocjacji warunków wynagradzania oraz umowy o zakazie konkurencji;
 • Jedna z największych międzynarodowych korporacji finansowych – doradztwo w zakresie wewnętrznych regulacji antydyskryminacyjnych oraz antymobbingowych, jak również stworzenie strategii obrony kluczowych menadżerów przeciwko oskarżeniom (na gruncie prawa pracy oraz prawa karnego) o dyskryminację i mobbing;
 • Jedna z największych i najbardziej innowacyjnych polskich agencji zatrudnienia – tworzenie struktury zatrudnienia, optymalizacja wynagrodzenia kluczowych pracowników, doradztwo w toku kontroli prowadzonej przez instytucje państwowe oraz samorządowe.
Izabela Kultys
RADCA PRAWNY • COUNSEL

Izabela Kultys jest radcą prawnym z ponad 6-letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym na rynku nieruchomości. W swojej praktyce doradza w transakcjach nabycia, sprzedaży oraz najmu nieruchomości, a także w transakcjach typu joint venture, przeprowadza badania due diligence oraz przygotowuje dokumentację transakcyjną. Posiada także doświadczenie w obsłudze prawnej spółek.

Przed dołączeniem do zespołu SKJB, Izabela przez 4 lata pracowała w międzynarodowej kancelarii prawnej, a wcześniej w kancelarii prawnej specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu prawa nieruchomości oraz w kancelarii notarialnej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Joanna Kuczyńska
RADCA PRAWNY • PRAWNIK

Joanna jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie nieruchomości i procesu inwestycyjnego.  Zajmuje się w szczególności sporządzaniem umów, w tym umów o roboty budowlane, sprzedaży, najmu i dokumentów transakcyjnych. Prowadzi badania due diligence nieruchomości oraz oferuje klientom bieżące doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego.

Joanna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz stypendystką stypendium Rektora tego Uniwersytetu dla najlepszych studentów. Ukończyła również Comparative Law School prowadzoną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika we współpracy z Centrum Studiów Międzynarodowych w Salzburgu. 

Zdobywała doświadczenie pracując w polskich renomowanych kancelariach prawniczych, gdzie praktykowała prawo nieruchomości, prawo procesowe i prawo własności intelektualnej. 

Wieloletnia wolontariuszka zaangażowana w pomoc dzieciom. 

Wolny czas spędza testując nowe przepisy kulinarne oraz słuchając podcastów true crime. Interesuje się również literaturą i malarstwem. 

Piotr Kuczyński
ADWOKAT • PRAWNIK

Piotr jest adwokatem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz dwuletni kurs prawa angielskiego i europejskiego organizowany przez British Law Centre.

Przed dołączeniem do zespołu SKJB przez ponad 2,5 roku pracował w firmie doradczej EY, gdzie zajmował się doradztwem podatkowym oraz prawnym w obszarze HR (m.in. wdrażanie alternatywnych struktur wynagradzania, czy kwestie PIT/ZUS przy oddelegowaniach). Do jego zainteresowań zawodowych należy również prawo nieruchomości.

Czas wolny Piotr spędza na realizowaniu swojej największej pasji – gotowania, a także na podróżowaniu po świecie.

Natalia Styś
RADCA PRAWNY • PRAWNIK

Natalia jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i prawnikiem w kancelarii SKJB. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie w prawie korporacyjnym, cywilnym i administracyjnym. Przed dołączeniem do zespołu SKJB pracowała w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Do jej zainteresowań zawodowych należy prawo nieruchomości i obsługa procesu inwestycyjnego.

Natalia ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów przez rok studiowała na Uniwersytecie Sztokholmskim w Szwecji w ramach programu Erasmus+. Natalia jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Prawa Nowych Technologii.

Natalia biegle posługuje się językiem angielskim oraz komunikatywnie językiem hiszpańskim.

Czas wolny Natalia lubi spędzać z rodziną i przyjaciółmi.

Aleksandra Szykulska
PRAWNIK

Aleksandra jest adwokatem. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przed dołączeniem do zespołu SKJB, Aleksandra pracowała w CMS Cameron McKenna oraz polskiej kancelarii prawniczej. Jej dotychczasowe doświadczenie i zainteresowania skupiają się wokół prawa handlowego oraz prawa nieruchomości i budownictwa.

Aleksandra interesuje się teatrem, literaturą i filozofią.

Biegle posługuje się językiem angielskim. 

Katarzyna Boryń
PRAWNIK

Katarzyna jest adwokatem. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.

W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach. Uczestniczyła w stażu organizowanym w ramach projektu ,,Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa”. Ponadto odbyła praktykę w Prokuraturze Rejonowej dla Warszawy – Woli oraz praktykę absolwencką w III ZKSS w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ.

Interesuje się literaturą skandynawską oraz sportem.

Maciej Wilk
PRAWNIK

Obecnie Maciej jest na drugim roku aplikacji radcowskiej w Warszawie. Maciej ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do jego zainteresowań należy prawo nieruchomości oraz prawo własności intelektualnej. 

Wolny czas poświęca na swoją największą pasję – sport, w szczególności piłkę nożną.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz niemieckim w stopniu podstawowym.

Aldona Sujecka
MENEDŻER DS. FINANSÓW ORAZ KNOW-HOW

Aldona pełni funkcję Menedżera ds. Finansów oraz Know-How. Od prawie dwudziestu lat związana ze środowiskiem międzynarodowych kancelarii prawnych, pracowała m.in. w kancelarii Baker & McKenzie, CMS Cameron McKenna, Wardyński i Wspólnicy. Ukończyła lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra. W 2021 r. ukończyła studia podyplomowe "Kadry i Płace" w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

Studiowała w ramach wymiany studentów Erasmus w Inholland University of Applied Sciences w Holandii oraz ukończyła kurs języka niderlandzkiego na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia). Ukończyła z wyróżnieniem szkołę średnią w USA. Posiada certyfikaty językowe m.in. z Institut Français Chambéry-Annecy i Université de Nancy 2.

Jednym z jej hobby jest nauka języków obcych. Interesuje się także florystyką oraz perfumami. W wolnym czasie lubi czytać książki i chodzić do kina, uwielbia również podróże.

Kinga Kruk
Asystentka ds. Administracyjno-Biurowych

Kinga pełni funkcję asystentki ds. administracyjno-biurowych i wsparcia zespołu prawników. Ukończyła Wyższą Szkołę Menedżerską na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku asystentki oraz kierownika biura w firmach z sektora budowlanego. W Kancelarii SKJB Kinga zajmuje się sprawami administracyjnymi oraz jest odpowiedzialna za sprawne funkcjonowanie biura.