Polski English
Zbywanie i nabywanie nieruchomości

Oferujemy kompleksowe doradztwo w związku z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości i spółek – właścicieli nieruchomości. Nasze usługi obejmują opracowywanie struktur prawnych transakcji, badania due diligence, ograniczanie zidentyfikowanych ryzyk, uzyskiwanie zgód związanych z transakcją, oraz przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej.

Procesy inwestycyjne / Inwestycje typu greenfield

Dla naszych klientów z sektora produkcyjnego, handlowego i usługowego, którzy zdecydowali się na rozwój swojego biznesu, a także dla deweloperów, którzy w tym pomagają, przeprowadzamy procesy inwestycyjne od fazy koncepcji aż do uruchomienia zrealizowanego projektu. Pomagamy Klientom w uzyskaniu wszelkich pozwoleń i uzgodnień koniecznych w procesie inwestycyjnym oraz reprezentujemy ich w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Specjalizujemy się także w kompleksowym doradztwie przy inwestycjach typu greenfield. Doradzamy w zakresie strukturyzowania inwestycji, nabywania aktywów, pomocy publicznej, budowy, sprawach pracowniczych i kwestiach relacji ze związkami zawodowymi.

Opracowujemy strategię działania i towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie inwestycji aż do jej zakończenia.

Finansowanie dłużne i z kapitału właścicielskiego

Reprezentujemy Klientów w negocjacjach z instytucjami finansującymi i refinansującymi nabycie nieruchomości i realizację inwestycji. Świadczymy pełną obsługę prawną finansowania dłużnego (debt financing) obejmującą m.in. przygotowanie umów kredytów, pożyczek i dłużnych instrumentów finansowych, dokumentów dotyczących ustanawiania zabezpieczeń oraz wspieranie przy spełnianiu warunków uruchomienia finansowania. Pomagamy klientom w procesach finansowania z kapitału właścicielskiego (equity financing).

Komercjalizacja nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami

Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu powierzchni komercyjnych: biurowych, handlowych i magazynowych, zarówno ze strony wynajmującego, jak i ze strony najemcy. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów najmu w formule built-to-suit. Prowadzimy doradztwo na rzecz właścicieli nieruchomości komercyjnych, w tym zarządzanie obowiązującymi umowami najmu.

Kontrakty budowlane

Sporządzamy i negocjujemy dla naszych Klientów, zarówno zamawiających, jak i wykonawców, umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe oraz umowy o generalne wykonawstwo wraz z pakietem zabezpieczeń wykonania umów i zobowiązań gwarancyjnych. Wspieramy Klientów w konkursach i przetargach na wybór generalnego wykonawcy albo wykonawców inwestycji przygotowując dokumentację i procedury przetargowe. Pomagamy klientom w trakcie realizacji kontraktów budowlanych.

Prawo ochrony środowiska

Pomagamy klientom w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, pozwoleń na eksploatację instalacji, w tym pozwoleń zintegrowanych), kwestiach opłat za korzystanie ze środowiska, a także sprawach dotyczących zanieczyszczeń i remediacji. Doradzamy w zagadnieniach związanych z wydobywaniem kopalin ze złóż.

Prawo kontraktów

Tworzymy i negocjujemy umowy w obrocie gospodarczym. Mamy w szczególności bogate doświadczenia w zakresie umów dostawy, usługowych, dystrybucyjnych, franczyzowych, ubezpieczeń transakcyjnych (W&I).

Fuzje i przejęcia oraz prawo spółek

Świadczymy doradztwo prawne w odniesieniu zarówno do bieżącej działalności spółek, jak też fuzji i przejęć:

 • doradztwo przy nabywaniu i zbywaniu udziałów/akcji (share deal), nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw lub ich części (asset deal) z uwzględnieniem wymogów prawa antymonopolowego,
 • obsługa procesów przekształcania, łączenia i dzielenia spółek,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów między wspólnikami/inwestorami (umowy inwestycyjne, wspólników, joint venture itp.),
 • pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce,
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej, w tym statutów, umów spółek oraz regulaminów,
 • obsługa czynności organów w wspólników spółek, w tym spraw spornych,
 • pomoc prawna przy rozwiązywaniu spółek oraz przeprowadzaniu ich likwidacji.
Prawo pracy / HR

Mając na uwadze złożoność polskiego oraz unijnego prawa pracy jak również potrzeby klientów związane z implementowaniem kreatywnych rozwiązań biznesowych w szybko zmieniającym się nowoczesnym świecie, SKJ oferuje znacznie więcej niż standardowe doradztwo w zakresie prawa pracy. Mamy doświadczenie w przygotowywaniu dopasowanych na miarę kreatywnych rozwiązań, które pomogą naszym klientom osiągnąć ich strategiczne cele.

Nasz Zespół prawa pracy wesprze Cię w wszystkich aspektach prawa pracy, m.in. w:

 • Tworzeniu nowych struktur organizacyjnych
 • Zatrudnianiu pracowników każdego szczebla (w tym członków zarządu oraz przedstawicieli wysokiej kadry menadżerskiej)
 • Optymalizowaniu oraz restrukturyzacji aktualnego modelu zatrudniania
 • Przygotowywaniu oraz implementowaniu wewnętrznych regulacji pracowniczych zgodnie z Twoją Firmową Filozofią, która wiemy że jest bardzo istotna dla Ciebie
 • Relacjach z związkami zawodowymi oraz innymi przedstawicielami pracowników
 • Systemach motywacyjnych dla Twoich pracowników w tym wysokiej kadry menadżerskiej
 • Ochronie danych osobowych oraz transferach danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej jaki i do krajów trzecich
 • Rekrutacjach oraz współpracy z Agencjami Pracy Tymczasowej
 • Zabezpieczeniu Pracodawcy przed bezprawnym podkradaniem pracowników (ENG: poaching of employees) oraz innymi czynami nieuczciwej konkurencji w zatrudnieniu

Rozumiemy złożoność potrzeb naszych klientów i dlatego wspieramy naszych klientów nie tylko w zakresie prawa pracy ale doradzamy im także w obszarach takich jak: prawo imigracyjne; outsourcing; compliance oraz karnych aspektach łamania prawa pracy. Naszym celem jest wsparcie Twojej organizacji w wszystkich aspektach HR.

Restrukturyzacja i upadłość

Reprezentujemy klientów, zarówno wierzycieli, jak i dłużników, w dwustronnych negocjacjach dotyczących restrukturyzacji zadłużenia, postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Postępowania sądowe, arbitrażowe i administracyjne

Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zamówienia publiczne

Reprezentujemy klientów w sprawach zamówień publicznych, w tym w postępowaniach przetargowych, postępowaniach odwoławczych przed KIO i sądowych.