Polski English

Z nowym rokiem, nowym krokiem – szkolimy się!

11 stycznia 2024 w kancelarii SKJB Szybkowski Kuźma Jeleń Brzoza-Ostrowska odbyło się szkolenie poświęcone decyzji środowiskowej. W trakcie prezentacji omówiliśmy między innymi charakter decyzji, warunki odmowy jej wydania, termin ważności decyzji i jego ewentualne przedłużenie, jak i procedurę oceny oddziaływania na środowisko.
 
Jak komentuje prawniczka SKJB r.prNatalia Styś: „Nałożenie na inwestora obowiązku przygotowania raportu oddziaływania na środowisko może istotnie wydłużyć realizację inwestycji. W przypadku gdy w zakres raportu wejdzie np. przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, obejmującej w szczególności zwierzęta i ich siedliska, zebranie wymaganych danych może zająć nawet kilka, czy kilkanaście miesięcy. Z tego względu przy przedsięwzięciach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, kluczowym elementem jest staranne przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w sposób uzasadniający brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, o ile to oczywiście możliwe”. 
 
SKJB Szybkowski Kuźma Jeleń Brzoza-Ostrowska prowadzimy regularnie wewnętrzne szkolenia, które są okazją do wyrównywania poziomu wiedzy prawników w zakresie spotykanym w codziennej pracy prawników nieruchomościowych oraz podzieleniem się doświadczeniami wewnątrz zespołu.