Polski English

Doradztwo dla TEP Capital

Zespół SKJ we współpracy z zespołem MJH doradzał TEP Capital, polskiemu inwestorowi private equity przy zawarciu umowy nabycia przedsiębiorstwa Nicator sp. z o.o. sp. k. składającego się m.in. z zespołu zabudowanych nieruchomości produkcyjnych.

Doradztwo prawne SKJ obejmowało przeprowadzenie nieruchomościowego due diligence oraz doradztwo przy nabywaniu nieruchomości.

Prace zespołu SKJ nadzorowała i prowadziła adw. Anna Jeleń (wspólnik, partner), a w skład zespołu wchodziły Joanna Dzieniszewska oraz Katarzyna Boryń.